Wim Logtenberg lid in de Orde van Oranje Nassau!

Geplaatst op 2013-04-27 10:20:56 door Marten Vonk

De Hoeve. Wim Logtenberg is vrijdag 26 april door burgemeester Gerard van Klaveren van de gemeente Weststellingwerf benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wim Logtenberg werd in 1973 als wedstrijdsecretaris in het bestuur van korfbalclub De Hoeve gekozen.

Die functie bekleedt hij tot op de dag van vandaag.

Vanaf het eerste uur heeft Wim met bewonderenswaardige inzet de functie van wedstrijdsecretaris en de daarbij behorende taken vervult. Een poging een samenvatting te geven van taken die Wim heeft uitgeoefend is moeilijk, omdat er bijna niets te bedenken valt wat hij niet heeft gedaan.

Naast deze bestuurlijke en secretariële werkzaamheden is Wim actief voor de kantinecommissie en stimulator binnen de terrein- en materialencommissie. Een doe afdeling. En waar is Wim beter op zijn plaats dan binnen een doe afdeling. Hij heeft vanaf het begin de zorg gehad over het materiaal, ballen, korfbalpalen en korfbalmanden van rotan naar kunststof. Met betrekking tot het onderkomen/clubgebouw van k.c. De Hoeve en Wim’s rol daarin is een afzonderlijke roman te schrijven.

In het jaar 1975 vond er een uitbreiding/vergroting van het sportveld plaats. Bij die gelegenheid trad Wim in volle omvang naar buiten bij als organisator en coördinator bij het werven van vrijwilligers. Het werven en motiveren van vrijwilligers zou zich diverse keren in overtreffende trap herhalen.

Evenals bij de viering van het 40-jarig jubileum is Wim een van de grote voortrekkers bij de organisatie van het 50-jarig jubileum en de grote revue die wordt opgevoerd. In 1993 wordt het clubgebouw uitgebreid met een kantine. Onder aanvoering van Wim gaan de handen weer uit de mouwen. Opnieuw ziet hij kans naast zijn eigen inbreng een groot aantal vrijwilligers in te zetten. Bij de heropening van het vernieuwde clubgebouw wordt Wim benoemd tot erelid van de k.c. De Hoeve.

Mede door Wim’s grote inzet nemen de sportieve successen toe zowel voor de actieve als passieve sportbeleving. De al bestaande plaatselijke, regionale, provinciale en landelijke uitstraling krijgt nog meer gestalte.

Op dit moment is hij opnieuw de grote stimulator bij het nieuwe dorpshuis ’t Hokkien en de renovatie van de kleedaccommodatie.

Daarnaast is Wim actief voor de dorpskrant Ooster Wester, waarvoor hij interviews verzorgt.
Wij waarderen Wim’s grote affiniteit, inzicht en kunde over de kerntaak van het korfbal en het belang daarvan voor de kc. Hij heeft een motiverende invloed, toont waardering en geeft het goede voorbeeld.

Zijn inzet voor korfbalclub De Hoeve en de leefbaarheid in het dorp De Hoeve zijn van onschatbare waarde.

Korfbalclub De Hoeve feliciteert Wim van harte met zijn onderscheiding.

Marten Vonk

Nieuws