In memoriam Jan Punter

Geplaatst op 2014-03-10 21:24:58 door Bestuur KC De Hoeve

Op vrijdag 7 maart bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Jan Punter. Met het overlijden van Jan is een markant Hoevenaar van ons heengegaan. Jan Punter, bekend als de bakker van De Hoeve. Het bakkersvak heeft altijd centraal gestaan in het leven van Jan en Akke Punter-de Boer. Jan is begonnen in de bakkerij van zijn vader bij de brug over de Noordwolder-vaart aan de Jokweg. De bakkerij werd later voortgezet op de hoek aan de Kontermansweg in de bakkerij van zijn schoonvader Taeke de Boer. Tot en met 1988 is het beroep van bakker uitgeoefend. Naast zijn beslist niet gemakkelijke beroep (vroeg opstaan en lang venten) was Jan tot aan het laatst nauw betrokken bij het sociaal leven in De Hoeve en daarbuiten. Hij had vele hobby’s, zoals accordeon spelen en zingen, de draf- en rensport, kaarten en wat was hij gedurende heel veel jaren een geweldig hoofdrolspeler bij het toneel en de muzikant van de Soos. Ook bestuurlijk heeft hij veel betekend. Jan en ook Akke voelden zich nauw betrokken bij de korfbalclub. Het huidige sportterrein is gekocht van de familie Punter. In de jaren 50 was Jan aanvoerder en speler van De Hoeve 1. Van 1960 tot 1969 maakte Jan deel uit van het bestuur van k.c. De Hoeve, waarvan 5 jaar als voorzitter. Jan was ook voorzitter van de oudercommissie van de lagere school (nu de Klaeter) en van de accordeonclub in Noordwolde. Tevens maakte hij deel uit van het bestuur van de toenmalige Voorschotbank in Oldeberkoop. Een respectabele staat van dienst. Er waren rozen met doornen die het levenspad van Jan en Akke kruisten. Ondraaglijk leed door het verlies van beide kinderen. Voor zover mogelijk werd de draad weer opgepakt. De Hoeve zag Jan terug als supporter bij de wedstrijden van het eerste. Ook na zijn vertrek naar Wolvega genoot hij van muziek maken en kaarten. Dat heeft zo mogen zijn tot kort voor zijn heengaan. Wij gedenken Jan als een eerbiedwaardig Hoevenaar en wensen de familie heel veel sterkte bij dit grote verlies.

Bestuur k.c. De Hoeve

Nieuws