Bijzondere ledenvergadering vrijdag 12 september

Geplaatst op 2014-09-05 13:31:49 door Het Bestuur

Bijzondere ledenvergadering, vrijdag 12 september 2014 om 20.00 uur in 't Hokkien

Het bestuur van KC De Hoeve nodigt leden en andere belangstellenden uit voor een extra, bijzondere ledenvergadering op vrijdag 12 september aanstaande. Enige agendapunt: bestuursverkiezingen.

Onze voorzitter, Marten Vonk - tijdens het jubileumfeest koninklijk onderscheiden - neemt na bijna 50 jaar afscheid van het bestuur. Daarnaast neemt ook Jannie de Vries afscheid van het bestuur.

Agenda:

1. Opening
2. Bestuursverkiezingen
    Aftredend en niet herkiesbaar zijn Marten Vonk en Jannie de Vries.
    Het bestuur stelt voor Menno de Vries en Linda Demmink
    Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij één van de bestuursleden
3. Sluiting

Na de vergadering is er gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Het bestuur

Nieuws