Meer vrijwilligers? KC De Hoeve voert actie!

Geplaatst op 2015-05-05 18:50:22 door Linda & Ronnie

Vrijwilligers van KC De Hoeve hebben de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of het werk binnen hun vereniging door meer vrijwilligers gedragen kan worden. KC De Hoeve is een bruisende vereniging. Een vereniging met ambitie. Die ambitie brengt met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen te bereiken. Met hulp van de cursus MVKT (Meer Vrijwilligers Kortere Tijd) is een traject uitgezet van vijf stappen.

Met dit traject wil de vereniging enerzijds al het vrijwilligerswerk dat al wordt gedaan in kaart brengen. En anderzijds is de Hoeve op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Onder andere voor de nieuw in te stellen commissies. Op de algemene ledenvergadering in maart jl. heeft het bestuur een nieuwe organisatiestructuur gepresenteerd. Kern van het nieuwe organogram is het creëren van meer commissies, om zo alle taken over meer mensen te verdelen. En daar zijn natuurlijk voldoende vrijwilligers voor nodig.

We hebben geïnventariseerd voor welke functies en taken binnen de vereniging meer handen gewenst zijn. De taken die zoal binnen de vereniging verricht dienen te worden zijn erg divers. Daardoor is er voor ieder lid dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens. De één wil de club wel helpen als het maar een gezellige taak is waarbij je veel mensen ontmoet. Een ander wil graag een taak waarbij je wat leert terwijl weer een ander juist een taak prefereert waarbij de eigen talenten worden aangesproken. Werken voor je eigen ‘cluppie’ wordt door veel vrijwilligers erg gewaardeerd.

Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport in onze vereniging. Daarom gaan wij al onze leden betrekken bij het initiatief om meer vrijwilligers te werven. ‘Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je verenging hoort er bij’ zo stelt Anne Prins van Sport Drenthe, cursusleider MVKT. Hij vervolgt: ‘De vraag aan de leden is dan ook niet óf zij iets willen doen, maar wat zij willen doen! De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat deze vereniging er helemaal voor gaat om het fundament van hun vereniging te verstevigen.’

In mei zal ieder lid telefonisch of ‘live’ benaderd worden om meer voor de vereniging te gaan betekenen. Zo maak je samen je vereniging sterk. Voor het eind van het seizoen hoopt de vereniging iedereen gesproken te hebben en alle nieuwe vrijwilligers een taak te hebben toebedeeld.

Nieuws