Volgende stap in samenwerking jeugd bij buurtclubs

Geplaatst op 2016-04-11 23:05:29 door Bestuur

De besturen en jeugdcommissies van de verenigingen De Hoeve, Forward en Leonidas kijken met voldoening terug op de min of meer experimentele samenwerking het afgelopen jaar. Het samenvoegen van teams is succesvol verlopen.

Het is nu het moment om naar het nieuwe seizoen te kijken, aangezien half mei alweer de team opgaves bij de bond binnen moet zijn. Afgelopen vrijdag hebben vertegenwoordigers van de drie verenigingen in Steggerda met elkaar om tafel gezeten, nadat eerder al in jeugdcommissies over het nieuwe seizoen is gesproken. Besloten is dat het komend seizoen vanaf de D-jeugd alle spelers binnen iedere leeftijdscategorie kunnen worden samengevoegd. We gaan dus bij de D’s, C’s, B’s en A’s selecteren op niveau om zo sterk mogelijke teams te vormen en om alle jeugdspelers ook de kans te bieden op het eigen niveau sport te blijven beoefenen. Ook bij E’s en F-jes moeten alle leden een plek krijgen, dus ook daar indien nodig samenwerking. Daardoor wordt ook voorkomen dat bij de ene vereniging teveel spelers bij een team zijn bij een andere vereniging niet eens een team kan worden gevormd. Nu kunnen alle kinderen dus in een mooi volledig team blijven korfballen, waardoor ook leden niet voor onze sport verloren gaan. Na de eerste voorlopige samenstelling van de teams moet nog worden bepaald wie op welk veld speelt/traint/trainers/coaches/shirts etc. De verwachting is dat we opgeteld een vergelijkbaar aantal jeugdteams zullen hebben als in dit seizoen. Dat zou anders zeker niet het geval zijn. Er is verder afgesproken dat ook het technisch jeugdbeleid van de drie verenigingen op elkaar afgestemd moet worden. Dat betekent dat trainers van alle drie verenigingen werken vanuit een gezamenlijke samenhangende visie. Het voornemen is om in ieder geval het komend seizoen tussen jeugdcommissies en trainers een commissie te vormen met vertegenwoordigers van alle drie verenigingen, die verantwoordelijk wordt voor de bewaking van de samenwerking en het samenhangende beleid.

We vinden het verder belangrijk dat jeugdspelers en trainers elkaar alvast een keer voor de zomer ontmoeten in een leuke ontspannen sfeer. Daarom nodigen we jeugdspelers vanaf de D’s van alle drie verenigingen uit voor gezamenlijke trainingen op zondag 1 mei vanaf 13.00 uur op het veld van Leonidas. Dan gaan we er met elkaar een leuke middag van maken. De precieze tijdsindeling hangt af van de deelname. Het is wel in de vakantie. We vragen daarom een ieder die op 1 mei niet kan, dat uiterlijk donderdag aanstaande te melden bij de jeugdcommissie via jeugdcommissie@kcdehoeve.nl.

Nieuws