Geschiedenis

1939-2008

We schrijven augustus 1939. In de Stellingwerf wordt een advertentie geplaatst, dat personen, die belang stellen in het oprichten van een korfbalclub, verwacht worden in cafe Rudolphus. De initiatiefnemer hiervan is Meester Oosterhof. De eerste officiele ledenvergadering vindt plaats op 22 augustus 1939. In het bestuur worden gekozen: A. Krol - voorzitter, J. Dijkstra - 2e voorzitter, E. Otten - penningmeester, H. de Boer- secretaresse en K. Menger. Aan het eind van de vergadering stelt de voorzitter voor, de korfbalvereniging de naam "De Hoeve" te geven, wat met algemene stemmen wordt aangenomen.

Na de oprichting maakt De Hoeve op 21 april 1940, haar entree in de Friese Korbal Bond (FKB) en wel in de 2e klasse. Door het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940 ontstaat er enige stagnatie, maar de competitie kan naderhand toch worden afgewerkt. In 1942 wordt men kampioen en mag men spelen om het kampioenschap van Friesland. Er valt echter geen beslissing. De Hoeve en LDO uit Terwispel spelen gelijk. Een week later in de beslissingswedstrijd op het veld van WK gelukt het wel om het provinciaal kampioenschap in de wacht te slepen. In deze oorlogsjaren is de belangstelling voor de korfbalsport zeer groot, aangezien sport vrijwel de enigste mogelijkheid is voor wat vrijetijdsbesteding. Door de steeds slechter wordende omstandigheden in de laatste oorlogsjaren, waarin enkele leden in Duitsland worden te werk gesteld en anderen onderduiken, kan er niet in normale speelsterkte worden uitgekomen. Tot aan 1946 weet de bond met kunst- en vliegwerk de zaken enigermate gaande te houden, maar door het uitbreken van de spoorwegstaking is het praktisch gebeurd met de sport in competitieverband.

Het 1e twaalftal van de senioren wordt na de oorlog een sterke 1e klasser in de FKB en promoveert in het seizoen 1948 naar de 3e klasse van de landelijke bond, waarin ze in 1949 het kampioenschap behaalt en promoveert naar de 2e klasse.

Op 25 maart 1956 weet De Hoeve 1 in Ruinerwold tegen KIOS het kampioenschap van de 2e klasse te behalen. In een feestelijke stemming keren de spelers naar De Hoeve terug, waar ze bij de brug worden opgewacht door de muziekvereniging "De Woudklank". Met de muziek voorop wordt men naar zaal Rudolphus gebracht, waar het kampioenschap wordt gevierd. De promotiecompetitie voor een plaats in de 1e klas verloopt zeer spannend. Van de 3 kampioenen promoveren er 2. De Hoeve valt helaas, na beslissing op strafworpen, af.
Op 19 februari 1960 treft De Hoeve een zware slag door het overlijden van haar eminente voorzitter, meester Looijenga, die meer dan 10 jaar op voortreffelijke wijze leiding heeft gegeven aan de korfbalclub.

Op 21 april 1961 wordt het kampioenschap in de 2e klas behaald. Ditmaal betekent het automatisch promotie naar de 1e klasse, want NIC uit Groningen, die in een andere poule kampioen is geworden, wenst niet te promoveren. Helaas is het verblijf in de 1e klasse van korte duur. Het volgende seizoen 1961-1962 blijkt dat de 1e klasse te hoog is gegrepen en samen met LDO moet men weer degraderen.
In 1964 wordt het zilveren jubileum gevierd. In dat jaar wordt duidelijk dat er donkere wolken boven het dorp De Hoeve dreigen te verschijnen. De ontvolking van het platteland eist ook in onze gemeenschap zijn tol. Ledenverloop doet de prestaties negatief beinvloeden en De Hoeve 1 moet degraderen uit de 2e klasse. Het bestuur neemt zelfs het moeilijke besluit om ook de 3e klasse over te slaan en terug te keren naar de 1e klasse van de FKB.
In 1971 gaat de vereniging door een heel diep dal. Bij de hervatting van de veldcompetitie kan De Hoeve geen seniorenploeg meer op de been brengen. Aan het voortbestaan van de vereniging wordt ernstig getwijfeld. Vele moeilijke vergaderingen volgen. Besloten wordt ter wille van de jeugd door te gaan. Hoe blij men met dit wijze besluit mocht zijn, zou al spoedig blijken. De hoofdmacht wordt nu zowel op het veld als in de zaal door de junioren gevormd. In 1972-1973 kunnen de eerste resultaten al geoogst worden. Junioren 1 promoveert in de zaal naar de selectieklasse van het KNKV om daar haar krachten te meten met de Noordelijke top.
In samenwerking met Plaatselijk Belang en de IJsclub komt er in 1973 een nieuw sportveld. Van het oude veld, waarop tegenwoordig huizen (Jokweg 4 t/m 10) zijn gebouwd wordt met enige weemoed afscheid genomen.

In 1974 schrijft De Hoeve weer eens historie. De junioren worden op het veld kampioen van Friesland door in Oldeberkoop de LDO junioren te verslaan met 6-5, waarna deze groep zowel op het veld als in de zaal jarenlang in de selectieklasse van het KNKV zal uitkomen.
Er herrijst een nieuw seniorenteam. Vanuit de 2e klas van de afdeling volgen er jaar op jaar kampioenschappen, met als hoogtepunt het kampioenschap van Friesland op het veld op 7 mei 1977 en promotie naar de derde klasse van het district Noord. Als gevolg van deze titel mag men deelnemen aan het kampioenschap van Nederland voor afdelingskampioenen. Dit levert weinig succes op, maar men reisde wel met 2 volle bussen met supporters naar Barendrecht. Ook in de zaal wordt men kampioen en komt eveneens in de derde klasse van het district uit. Na een seizoen promoveert men in 1978 wederom op het veld naar de 2e klasse.

In 1979 wordt in sporthal De Duker op grandioze wijze het 40-jarig jubileum.gevierd. Hier wordt een eerste aanzet gegeven voor de bouw van een nieuwe kleedgelegenheid, want het oude kleedhok is bij lange na niet meer representatief om gasten en eigen leden te ontvangen. In 1981 wordt de vurige wens bewaarheid. Wethouder Nijenhuis opent op 17 september het nieuwe kleedgebouw, dat de naam " 't Hokkien" krijgt. De gemeenschap van De Hoeve verricht hiermee grote daden, want door akties, een lijstcollecte en zelfwerkzaamheid verdient men 65.000 gulden voor de club.
In 1981 wordt men zowel op het veld als zaal kampioen, waarbij zeker het kampioenschap in de zaal, tezamen met De Hoeve 2 en De Hoeve 3 vermeld mag worden. In deze jaren wordt steevast het veldseizoen begonnen met een trainingskamp op camping Engeland in Ruinen. De daaropvolgende jaren blijft men op het veld in de 1e klasse en in de zaal in de 2e klasse spelen en zijn er geen opvallende resultaten te noemen.

In 1985 wordt begonnen met de uitbreiding van het veld. Hiervoor moet veel zand worden afgegraven en afgevoerd. Ook doet men in deze tijd grondwerk voor het aanleggen van riolering bij diverse percelen in De Hoeve. Dit legt de club geen windeieren en levert veel stof op tot napraten. In de jaren omstreeks 1985 wordt er bezorgd gekeken naar het aantal jeugdleden. Het voortbestaan van de school hangt aan een zijden draadje, maar gelukkig is men bij de Raad van State verstandiger dan de politiek in de provincie Friesland. Zij hecht veel waarde aan de gunstige prognoses, inzake het aantal te verwachten jonge kinderen, zoals blijkt bij de zitting in Den Haag, waarbij veel Hoevenaren acte de presence geven. Op 22 juni 1986 wordt het nieuwe veldgedeelte "opengemaaid" door ex-wethouder de Jong uit Noordwolde.

In 1987 doet De Hoeve 1 weer eens van zich spreken. Men wordt in de zaal kampioen en promoveert naar de 1e klasse. Nog niet eerder acteerde men in de zaal op dit niveau. In 1988 degradeert men op het veld naar de 2e klasse, maar na een 1-jarig verblijf promoveert men in 1989, samen met Joure, dat na een beslissingswedstrijd het kampioenschap behaalt.
Het 50-jarig jubileum wordt in 1989 op grandioze wijze gevierd. Met het optreden van het Fries Paardenballet, een toernooi voor huidige en oud-leden, een reunie en broodmaaltijd en tot besluit een grandioze revue, wordt het weekend van 1 en 2 september 1989 een daverend succes. De sportieve resultaten blijven de daaropvolgende jaren redelijk stabiel. Op 13 november 1992 wordt in een buitengewone ledenvergadering de eerste stap gezet naar de uitbreiding van 't Hokkien met een kantine, wanneer de plannen voor een dorpshuis niet doorgaan. Bij het begin van de veldcompetitie, in september 1993, kan de nieuwe kantine worden geopend. Dat deze voor het dorp van grote betekenis zal worden, blijkt in de toekomst. Door veel zelfwerkzaamheid van vele Hoevenaren kan er financieel zo'n 45.000 gulden worden bespaard op de bouwkosten. Een van de kasspekkers die in deze jaren genoemd mag worden is het kippenvangen. Ook de jaarlijkse rommelmarkt, georganiseerd met de school, brengt steeds meer geld in het laatje. Op het sportieve vlak blijven de prestaties van het 1e team vrij constant, maar de jeugd manifesteert zich steeds meer en ziet kans een belangrijke rol in te nemen. In 1997 wordt de D-jeugd kampioen van Friesland en mag meedoen om het Nederlands kampioenschap in Oldeberkoop, waar ze temidden van alle grote verenigingen geen slecht figuur slaan. De jeugdteams behalen vele kampioenschappen. De B-jeugd zal nog 3 keer om het kampioenschap van Nederland spelen, in 2000 op het veld in Tilburg en in 2001 zowel in de zaal als op het veld, respectievelijk in De Lier en Enschede. In de zaal wordt een heel goede prestatie neergezet, als op het nippertje de kleine finale wordt gemist.

De succesreeks wordt voortgezet. De B's worden ouder en gaan als A door op de ingeslagen weg. Het smaakt naar meer. In 2006 staat men in Roermond in de zaal alweer op een NK. In Limburg wordt promotie naar de landelijke junioren Overgangsklasse bereikt. Een jaar later (2007) wordt de nagenoeg zelfde A formatie op het veld in IJsselstein reserve kampioen van Nederland. Vanaf dat moment speelt de roodgroene A1 jeugd zowel op het veld als in de zaal mee in de top van de landelijke Overgangsklasse. Verder mag vermeld worden dat de Hoeve jeugd bij het Nederlands schoolkorfbal kampioenschap voor basisscholen maar liefst drie keer de finale haalt en twee keer Nederlands kampioen wordt. Op al die gespeelde NK's, negen in getal, wordt de jeugd vergezeld door een grote enthousiaste fraai uitgedoste supportersschare.

Een kweekvijver vol talent en een uitstekend jeugdopleiding en technisch kader liggen aan de basis van een unieke opmars. Als sterretjes (D's) begonnen schieten de roodgroenen als een komeet door het korfbalfirmament. In 2006 op het veld en in de zaal met overmacht kampioen in de 3e en promotie naar de 2e klas. In 2007 in die 2e klas gelijk weer kampioen op beide fronten. Dat betekent dat De Hoeve 1 met ingang van het seizoen 2007/2008 veld en zaal in de 1e klas speelt. Op 15 maart gaat de roodgroene vlag opnieuw in top. In Groningen wordt De Hoeve 1 opnieuw kampioen en promoveert daarmee naar de Overgangsklas. Op dat moment is de Hoeviger hoofdmacht ook nog in de race om het kampioenschap op het veld. Senioren 2 heeft dan inmiddels ook twee kampioen/promoties op zijn naam staan. Het ongelooflijke gebeurt. Zaterdag 14 juni 2008 wordt een gedenkwaardige dag, die met gouden letters in de geschiedenisboeken van De Hoeve wordt bijgeschreven. Op die datum weet De Hoeve namelijk in Nijeveen in een kampioensthriller, een beslissingswedstrijd met verlenging en dubbele strafworpenserie, tegen Exakwa uit Lelystad ook op het veld kampioen te worden en te promoveren. Met zes kampioenschappen op rij in één keer opgerukt van de 3e naar de overgangsklas. Een unieke prestatie in korfballand die zijn weerga niet kent.

Vanaf 2008 ontwikkelt De Hoeve 1 zich zowel op het veld als in de zaal tot een stabiele Overgangsklasser. De De Hoeve selectie wordt nog sterker in de breedte. De Hoeve 2 wordt in het seizoen 2010-2011 kampioen in de zaal en promoveert daardoor naar de reserve overgangsklasse. Op dat niveau wordt tot op heden gespeeld. Ook het 1e achttal schreef opnieuw geschiedenis. Op 11 mei 2013 wordt De Hoeve in Kampen overtuigend kampioen en promoveert voor het eerst in haar 75 jarig bestaan naar de Hoofdklasse. Een unieke prestatie. In de zaal heeft De Hoeve zich inmiddels ook ontwikkeld tot topploeg. De roodgroene hoofdmacht klopte twee keer aan de deur van de zaal Hoofdklasse, maar zag het kampioenschap nipt aan zich voorbijgaan. Recentelijk, 11 maart 2014, werd De Hoeve tijdens het Sportgala tot sportploeg van het jaar van Oost- en Weststellingwerf gekozen.