Reiskosten declaratie

Met dit formulier kunt u een verzoek tot vergoeding van de gemaakte reiskosten indienen.

Alleen reiskosten voor uitwedstrijden worden vergoed (ook oefenwedstrijden).

De vergoeding bedraagt €0,09 per gereden kilometer.

Het ingevulde formulier dient gemaild te worden naar penningmeester@kcdehoeve.nl

Verzoeken moeten binnen een maand gedaan worden ingediend.

Er geldt een maximum van 3 chauffeurs per wedstrijd (2 bij wedstrijden van viertallen).

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de penningmeester.