In memoriam Akke Punter

Geplaatst op 2010-08-23 17:45:21 door Marten Vonk

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het bericht van het plotselinge overlijden van

Akke Punter – de Boer.

Akke was meer dan een lieve zorgzame echtgenote, (schoon)moeder, oma en (schoon)zuster.
Zij was een groot Hoevenaarster, die een centrale rol innam in de hechte dorpsgemeenschap.
Haar vrienden- en kennissenkring waren en zijn onmetelijk groot. Als geen ander beschikte
zij over een bewonderenswaardige kennis van alles, inwoners en oud-inwoners en zaken,
die ook iets met de geschiedenis van het dorp te maken hebben. Dat leidde veelvuldig tot
boeiende gesprekken.
Haar betrokkenheid bij het sociale gebeuren in het dorp en ook daarbuiten was groot.
Waar mogelijk waren Akke en Jan altijd aanwezig. Zo ook bij de activiteiten van
korfbalclub De Hoeve. Akke is gedurende haar gehele leven nauw betrokken geweest bij het
korfbalgebeuren. Niet alleen binnen de lijnen, maar ook op het bestuurlijke vlak. In de jaren
rond1950 was zij actief speelster. Van 1951 tot 1960 vervulde zij op uitmuntende wijze de
functie van secretaris. Recentelijk waren Akke en Jan vrijwel altijd aanwezig bij wedstrijden
van De Hoeve.
Dat alles is voor Akke nu ineens verleden tijd. Een verleden tijd waarvan zij zoveel wist.
Een dankbare herinnering blijft voor alles wat zij voor ons betekend heeft. Onze gedachten en
ons medeleven gaan uit naar Jan, de familieleden en vrienden.

Namens bestuur en leden k.c. De Hoeve.
Marten Vonk.

Nieuws