Vervolg spiegelbijeenkomst

Geplaatst op 2015-01-27 19:56:26 door Bestuur

Beste Leden,

Het is alweer een tijdje geleden dat we bij onze vereniging een spiegelbijeenkomst hebben gehad, waarin nagedacht werd over de toekomst. Het bestuur heeft in de tussentijd niet stilgezeten. Er is via de korfbalbond een bestuurstraject doorlopen, genaamd 'besturen met een visie'. In dit traject zijn wij als bestuur begeleid in het inrichten van een geschikte organisatiestructuur en het opstellen van een toekomstvisie. Mede als gevolg van wijzigingen in de bestuurssamenstelling zullen de taken binnen het bestuur en binnen de vereniging deels anders ingericht worden. Als resultaat van dit traject is er ook een eerste opzet van een toekomstvisie gemaakt.

Op 2 februari gaat het bestuur met een afvaardiging van leden en ouders van jeugdleden hierover in gesprek. Hiervoor hebben we een aantal mensen benaderd. Mocht je niet benaderd zijn, maar wil je wel graag mee willen praten over de toekomst, dan ben je 2 februari van harte welkom! Geef dit dat van te voren wel even aan bij Menno of Linda.

Op de ledenvergadering van 6 maart nemen we uitgebreid de tijd om alle leden te informeren over de bestuurssamenstelling/organisatiestructuur en de toekomstvisie.

Het Bestuur

Nieuws